Title Image

TəhcizadçıAkrikhin


Akrikhin, Rusiya dərman sənayesinin qurucularından biridir. Şirkət, 1936-cı ildə, malyariyanın müalicəsi üçün ilk dərman istehsal olunduqdan sonra quruldu. Şirkət çox qısa müddət ərzində malyariya kimi təhlükəli bir xəstəliyi aradan qaldırmağa imkan verən bu dərmanın adı ilə adlandırılmışdır. 
Akrikhin, Sovet İttifaqı ölkələrindəki ümumi maddələrin istehsalının 24% -ni təşkil edən aktiv əczaçılıq maddələrinin (API) əsas istehsalçılarından biri idi. İstehsal edilən API-lər Sovet İttifaqının 44 müəssisəsinə verilirdi. İthalatçı ölkələrin siyahısı ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, İtaliya və s. Kimi inkişaf etmiş ölkələr daxil olmaqla, 54 dövləti əhatə etmişdir.
Hal-hazırda AKRIXIN satış baxımından Rusiyanın əczaçılıq istehsalçılarının sırasında ilk 5-likdə yer aıər. Dərmanı istehsal həcminin artım tempi baxımından yerli farmasevtik istehsalçılar arasında üçüncü sırada yer alır.
AKRIXHIN həm özünün Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzinin inkişafı, həm də xarici əczaçılıq şirkətləri və tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq etməklə, hər il 10 və daha çox yeni dərman məhsulunu bazara gətirərək məhsul portfelini fəal şəkildə inkişaf etdirir.
2016-cı ildə AKRIXIN şirkətin istehsal kompleksini təkmilləşdirmək və genişləndirmək üçün geniş miqyaslı investisiya proqramını başa çatdırdı.
2011-ci ildə Polpharma AKRIXİN ilə tərəfdaşlığı genişləndirdi və əsas hissəsinin sahibi oldu, beləliklə də Rusiyadakı biznesini birləşdirdi.
AKRİXİN ölkənin 63 rayonunda tibb və farmasiya cəmiyyəti ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən tibb nümayəndələri şəbəkəsini fəal şəkildə inkişaf etdirir.
AKRIXİN, yığılmış təcrübə və biliklərə əsaslanaraq sürətlə inkişaf etməkdə davam edir və son müasir biznes standartlarından və texnologiyalarından fəal şəkildə istifadə edir.
AKRIXİN 2016-ci ildə 80 illik yubileyini qeyd etdi. Şirkət modernləşmə və istehsalın genişləndirilməsinə, yeni texnologiyaların əhatə olunmasına xüsusi diqqət yetirərək, aktiv şəkildə inkişaf edir. Nəticədə şirkətin məhsulu həm istehsalatın, istərsə də satış həcminin artımı ilə artır. AKRIXIN gələcək üçün böyük planlar üzərində işləyir.